سفارش تبلیغ
صبا

جاده مه گرفته

روی دیوار کوچمون نوشته بود:اگر جوانی عاشق شد چه کند؟

من زیراون نوشتم باید صبرکند.

برای باردوم ازاونجا رد شدم ،زیرنوشته ام کسی نوشته
بود:اگرصبرنداشت چه کند؟

من با بی حوصلگی نوشتم :بمیرد.

بارسوم از ان جا عبور کردم انتظار داشتم زیر نوشته من نوشته
ای باشد. اما افسوس که خبرخودکشی دختر همسایه ام بود.نوشته شده در یکشنبه 86 آذر 11ساعت ساعت 12:0 صبح توسط همرنگ دریا| نظر
طبقه بندی: شعر

دردادگاه عشق قسمم قلبم بود وکیلم دلم بود وحضارجمعی ازعاشقان ودلسوختگان ،قاضی نامم را بلند خواند وگناهم را دوست داشتن تو اعلام کرد.محکوم شدن به تنهایی ومرگ. درکنارچوبه ی دار از من خواستند تااخرین خواسته ام رابگویم و من گفتم به توبگویند دوستت دارم...نوشته شده در یکشنبه 86 آذر 11ساعت ساعت 12:0 صبح توسط همرنگ دریا| نظر بدهید
طبقه بندی: شعر

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Night Skin